Frågor & Svar

Varför har jag fått ett krav av Ikapp Finans?

Du har fått ett inkassokrav då angiven borgenär inte har fått betalt för sin faktura. Du bör betala hela skulden, inklusive kostnad och ränta inom angiven tid på inkassokravet. Om du inte betalar, eller betalar försent, kan ditt ärende komma att skickas vidare till Kronofogden genom en ansökan om betalningsföreläggande.

Om du inte anser att kravet är riktigt, ska du bestrida ärendet till oss. Vi mottager gärna din bestridan skriftligen, använd länken "Kontakt" i menyn.

Jag har alldeles nyss betalat den vanliga fakturan?

Om du har betalat originalfakturan, gå tillbaka och kontrollera att du angivit rätt OCR-nummer. Om du angivit ett inkorrekt OCR-nummer måste du kontakta företaget som du betalade till.

Även om du betalat originalfakturan ska inkassokostnaden på 180 kr fortfarande betalas till Ikapp Finans. Det beror på att när en skuld hamnar på inkasso får den som skickar kravet ta ut en avgift på 180 kronor av den som är skyldig pengarna. Den kostnaden styrs av inkassolagen (IkL). Förutom inkassoavgiften kan det läggas till andra kostnader beroende på vilka åtgärder som behöver göras. 

För att undvika den lagstadgade inkassokostnaden (Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.) på 180 kr ska din betalning vara bokförd hos borgenären senast dagen innan vi skickat kravet. Observera att det inte är betaldagen som är avgörande utan när borgenären mottog din betalning. Om borgenären fått din betalning för fakturan samma dag, eller efter inkassokravets utskriftsdatum, ska inkassokostnad erläggas till Ikapp Finans. 

Hur betalar jag skulden?

Betalningen ska ske till bankgiro 174-6635. Du ska alltid ange ditt OCR-nummer som finns angivet på ditt inkassokrav för att vi ska kunna placera din betalning.

Anger du fel eller inget OCR-nummer finns risk att din faktura förblir obetald.

Har du inte tillgång till ditt OCR-nummer, eller har tappat bort ditt inkassokrav, vänligen kontakta oss via rubriken "Kontakt" i menyn.

IBAN: SE22 8000 0811 4106 3494 1959
SWIFT: SWEDSESS

Jag har inte fått någon faktura eller påminnelse – måste jag ändå betala inkassokravet?

Ja.

Tänk på att du är ansvarig för att du får en faktura för den tjänst/vara du beställt. Om du saknar originalfakturan, kontakta fakturautställaren.

Det finns ingen skyldighet för våra borgenärer att skicka en betalningspåminnelse innan ett inkassokrav. Inkassokravet ska betalas i sin helhet till Ikapp Finans. 

Kan jag få en avbetalningsplan?

Kontakta oss så diskuterar vi ditt ärende. Notera att det inte finns någon skyldighet för uppdragsgivaren att gå med på en avbetalningsplan.