Kontakta oss

Kontakt

Använd det här formuläret för att kontakta Ikapp
Finans om du har frågor om ditt inkassokrav.

Tänk på att alltid skicka med ditt ärendenummer,
så att vi kan hitta ditt ärende. Du hittar numret
på ditt inkassokrav som du fått från Ikapp Finans.